Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makalemızda göl ayağı baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öteki bölgelerine gereğince henüz muhtelitşıktır. Esasinç ise ayak tabanığın hem yeterince aktif olan kısmıdır hem de yere transfer edilen kuvvetin bugün bugün %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Esasparmakta yaşanan her türlü sayrılık, jurnal yaşam kalitesinde resmî bozukluğa uğur açabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide küsurat bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın estetik görünümünü bozan, dertlı ve iveğen bir göl ayağı mebdeparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat mazmunı itibariyle göl ayağı mebdeparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri de derunermektedir. Esasparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor hâl sağlayıcı bir küme intrensek kasa mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın göl ayağı mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli engel nâkil örgüsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği esenlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine sınırlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tadilat esnasında asliye fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tadilat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın zıt ustalıklevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki asliye nedenin ayakkabı alışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir mabeyinştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda enseış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu rasyoın % 1,9 önında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve göl ayağı ön bölümünün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kadar nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal hastalıklar, üste mebdeparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar henüz seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Bazı mabeyinştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok henüz kesif görünmesine özen çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik geçişten çok kadınların erkeklere gereğince henüz bir tomar sivri uçlu yurt, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Yayımlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir