Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makalemızda göl ayağı baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öteki bölgelerine gereğince henüz muhtelitşıktır. Esasinç ise ayak tabanığın hem yeterince aktif olan kısmıdır hem de yere transfer edilen kuvvetin bugün bugün %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Esasparmakta yaşanan her türlü sayrılık, jurnal yaşam kalitesinde resmî bozukluğa uğur açabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide küsurat bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın estetik görünümünü bozan, dertlı ve iveğen bir göl ayağı mebdeparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat mazmunı itibariyle göl ayağı mebdeparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri de derunermektedir. Esasparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor hâl sağlayıcı bir küme intrensek kasa mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın göl ayağı mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli engel nâkil örgüsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği esenlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine sınırlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tadilat esnasında asliye fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tadilat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın zıt ustalıklevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki asliye nedenin ayakkabı alışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir mabeyinştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda enseış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu rasyoın % 1,9 önında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve göl ayağı ön bölümünün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kadar nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal hastalıklar, üste mebdeparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar henüz seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Bazı mabeyinştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok henüz kesif görünmesine özen çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik geçişten çok kadınların erkeklere gereğince henüz bir tomar sivri uçlu yurt, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Diz Protezi Ameliyatı

Kıkırdağın yıpranmış olan kısımları ve şeşndaki kemiğin bir kısmı da dâhil başlamak üzere çıavratlarak, diz ekleminin alışılagelen ekseni sağlanıp çeşitli metallerin ekleme yerleştirilmesine diz protezi denir. Normal diz eklem hareketlerini taklit geçirmek üzere örgülır. Diz protezi, dü mühür parçhale ve aralarında arsa kayran sinerjilendirilmiş plastik parçhale kaplanır. Diz Eklemi Diz eklemi, genel işlemlevi bakımından ayak bilekleri, kaide ve cisim ağırlığını nâkil, benibeşer vücudunun en eke ve en katışıkşık eklemidir. Diz eklemi; uyluk kemiği (femur), kaval kemiği (tibia) ve patella adı verilen üç sayı kemikten oluşmakla bu arada bu kemiklerin birbirine vekil yüzeylerindeki pırıltılı parafin örgüya kıkırdak adı verilir. Uyluk ve kaval kemiklerindeki gaileü nâkil kıkırdak yüzeyleri, menisküs denilen ve esnek kıkırdaktan oluşan yapı ile korunur. Kıkırdak ve kemiklerin aldığı hasar, şiddetli dertlara sebep olabilir. Bu şiddetli dertların tedavisinde birgeniş usul kullanılmaktadır. Bunlar; fizik iyileştirme, ilaç tedavisi ve doktorun müsait gördüğü egzersizlerdir. Diz, bu uygulanan tedavilere rağmen dertmaya, şişlemmeye ve münhani durumda kalmaya devam ediyorsa diz protezi cerrahi müdahaleı düşünülmeye başlanır. Diz Ekleminin Bozulma Sebepleri Nelerdir? Diz eklemindeki bozulmaların birgeniş sebebi vardır. Kalıtım bilimi faktörler bozulmaya sebep olabileceği üzere çevresel faktörler de canlı olabilir. Diz ekleminde bozulmaya kez açan sebepleri şöyle sıralayabiliriz: Kalıtım bilimi sebepler ile oluşan diz problemleri, Evetşa ilgilı olarak yıpranma ve aşınma problemi, Obezite ve aşırı kilogram, Romatizmal emraz, Alınan fiziksel hasarlar veya sıklıkla tekrarlayan ufak travmalar, Bunların haricinde, kilolu bir şekilde spor gitmek da dizin erken yıpranmasına münasebet olabilir. Artroskopi Nedir? Paradigma raci problemlerın teşhisinde ve tedavisinde kullanılan en kesif usul Artroskopidir. Eklem dâhilindeki dokularda hastalık ve yaralanmalar, Artroskopi yöntemiyle eklem açılmadan görülerek muktezi tedavileri örgülır. Menisküs yırtıkları, kıkırdağın aldığı hasarlar, ön ve peş çapraz bağ yaralanmaları, sinovya (eklem zarı) emrazı Artroskopi ile iyileştirme edilebilir. Diz Protezinin Çeşitleri Nelerdir? Protez 4 yapı taşı parçadan oluşmaktadır: Femoral kompenent: Uyluk kemiğine ilişik eklem yüzeyi hazırlanır ve buraya yerleştirilir. Tibial kompenent: Tibia adı verilen kaval kemiğine ilgilendiren eklem yüzeyi hazırlanır ve yerleştirilir. Patellar kompenent: Patella ekleminin yüzeyine yerleştirilir. İnsert: Bu çbedel, polietilen malzemeden örgülıyor olup tibial ve femoral kompenent arasına yerleştirilen yapı taşı parderi. Diz Protezi Ameliyatı Diz protezi cerrahi müdahaleı, diz eklem kıkırdağının bozulması sonucu sonra derecede hasarlı dizlerde kaybedilen devinme kabiliyetinin gene kazanılabilmesi ve dertsız bir şekilde günlük aktivitelere dönebilmek dâhilin tercih edilen bir iyileştirme yöntemidir. Diz protezi cerrahi müdahaleı, diz eklemindeki hasar sonucunda tercih edilen en son iyileştirme yöntemi olarak görülmektedir. Uygulanmış olan ilaç ve fizik iyileştirme üzere iyileştirme şekillerinin sonuç vermemesi durumunda, diz protezi cerrahi müdahaleı mecburi hale gelmektedir. Diz protezi cerrahi müdahaleı genel olarak ılımlı evetşı sabık hastalara uygulanmaktadır. Bunun yanında genç hastalarda muktezi görüldüğü durumlar da olmaktadır. Hasetmüzde protezin kullanma ömrü 30 yıla yaklaşmıştır. Bu durumda ilerleyici zamanlarda şayet protezde bir eskime görülürse, protez değişlemtirme cerrahi müdahaleı gerekebilir.

diz protezi ameliyatı